...ยินดีต้อนรับสู่ ::: องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์...

 

     ผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี เป็นแผนพัฒนาที่มีลักษณะกำหนดประเด็นปัญหาความต้องการ กำหนดแนวทางการพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา จัดทำแผนงาน โครงการ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยนำเอาแผนงาน โครงการ จากความต้องการของประชาชนจากการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอำเภอและจังหวัด กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นแผนพัฒนาสามปี จึงทำให้การกำหนดทิศทางในการพัฒนาสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตำบลดอนสมบูรณ์   ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้...

Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.ดอนสมบูรณ์
infographics
เข้าสู่ระบบ
AEC
คืนความสุขให้คนในชาติ
ถวายพระพร
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
คม ชัด ลึก
ภูธรภาค 4
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
มติชน
สสส.
เดลินิวส์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ.
สายด่วนรัฐบาล1111
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ครม.สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย
ดูทีวีออนไลน์